Tiểu học

Trẻ được rèn luyện khả năng làm việc bằng trí não với cường độ cao, trí tưởng tượng và trí nhớ tốt. Giúp trẻ thông minh hơn, tập trung hơn, tính toán nhanh hơn, phá vỡ sự lệ thuộc vào các công cụ tính toán hiện đại.

1. Cấp độ cơ bản

*Yêu cầu khóa học
Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” dành cho lứa tuổi tiểu học (từ 7 tuổi trở lên). Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán sau này.
*Nội dung khóa học
Ở cấp độ này, học sinh được:
- Tìm hiểu về bàn tính.
- Nhận biết số trên bàn tính.
- Học cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)
- Học các công thức bạn nhỏ cộng và trừ (SF+, SF-): 8 công thức
- Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp cộng (BF+, MF+): 12 công thức

2. Cấp độ sơ cấp A

*Yêu cầu khóa học
Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình và các chủ đề: + 50, -50, +100 và -100. Ngoài ra, học sinh còn được làm quen với cộng trừ các phép tính có 2 chữ số và tính tư duy. Đây là cấp độ rất quan trọng trong chương trình U C MAS, là bước đệm giúp học sinh có thể làm tất cả các phép tính cộng trừ.
*Nội dung khóa học
- Luyện tập bàn tính
+ Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp trừ (BF-, MF-): 14 công thức
+ Học 4 chủ đề: +50, -50, +100 và -100
+ Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)
+ Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.
- Tính tư duy
+ Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy
+ Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng.

3. Cấp độ sơ cấp B

*Yêu cầu khóa học
Đây là cấp độ tập trung vào luyện tập cộng trừ với các phép tính có nhiều chữ số và nhiều dòng.
Giới thiệu Bảng cửu chương. (đạt yêu cầu 20 phép nhân bảng cửu chương/ 30 giây) – tiền đề cho nội dung học nhân trên bàn tính ở cấp độ tiếp theo. Việc thuộc bảng cửu chương là yêu cầu bắt buộc sau khi học sinh hoàn thành cấp độ này.
*Nội dung khóa học
Giới thiệu Bảng cửu chương
- Luyện tập trên bàn tính
+ Tăng tốc độ và độ chính xác khi thực hiện trên bàn tính
+ Thực hiện các phép tính số hạng có 2-3 chữ số
- Luyện tập tính tư duy
+ Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 5 dòng và 1-2 chữ số 3 dòng.

4. Cấp độ trung cấp A

*Yêu cầu khóa học
Ở cấp độ này, học sinh sẽ được học một phần mới:
Nhân trên bàn tính (số có 2 chữ số nhân số có 1 chữ số - 2x1) và sau khi làm thành thạo sẽ chuyển sang nhân tư duy.
*Nội dung khóa học
- Giới thiệu Nhân và Chia
- Luyện tập trên bàn tính
+ Cộng trừ với 2 chữ số 7 dòng, 1-2 chữ số 8 dòng, 3 chữ số 5 dòng
+ Học 2 x 1
+ 2 ÷ 1
- Tính tư duy:
+ Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 7 dòng và 2 chữ số 3 dòng
+ Nhân 2 x1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

5. Cấp độ trung cấp B

*Yêu cầu khóa học
Cấp độ này, học sinh tiếp tục học một nội dung mới là phép chia: số có 3 chữ số chia cho số có 1 chữ số (3÷1).
*Nội dung khóa học
- Giới thiệu về mượn và phép tính cộng trừ âm.
- Luyện tập trên bàn tính.
+ Cộng trừ với phép tính 1-3 chữ số 10 dòng, 2 chữ số 10 dòng và 4 chữ số 4 dòng
+ 3 × 1
+ 3 ÷ 1
- Tính tư duy
+ Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 9 dòng
+ 2 chữ số 4 – 5 dòng (đạt yêu cầu 12 phép tính/ 1 phút)
+ 3 × 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)
+ 3 ÷ 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

6. Cấp độ cao cấp A

*Yêu cầu khóa học
Cấp độ này tập trung luyện tập tư duy (cộng trư, nhân chia) cho học sinh. Đặc biệt luyện 2x1 và 3:1 để làm nền tảng cho nhân chia nâng cao ở cấp độ tiếp theo (Cao cấp B)
*Nội dung khóa học
- Luyện thao tác tay
+ 3 chữ số 10 dòng
+ 2 chữ số
-Tư duy
+ 2 chữ số 5 - 10 dòng
+ 2x1
+ 3:1

7. Cấp độ cao cấp B

*Yêu cầu khóa học
Ở cấp độ này, học sinh sẽ được giới thiệu và luyện tập nâng cao tất cả các kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phức tạp hơn.
*Nội dung khóa học
- Giới thiệu Số thập phân, cộng trừ số thập phân.
- Luyện tập trên bàn tính
+ Cộng trừ với phép tính 2-4 chữ số 15 dòng và 5 chữ số 8 dòng
+ 2 × 2
+ 4 ÷ 2
- Tính tư duy
+ Tập trung vào luyện tính tư duy 2 chữ số 10 dòng, 2-3 chữ số 10 dòng
+ 2 × 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)
+ 4 ÷ 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 1 phút 10 giây)

8. Cấp độ nâng cao

*Yêu cầu khóa học
Đây là cấp độ có sự phức tạp và yêu cầu cao.
*Nội dung khóa học
- Giới thiệu Phần trăm và Bình phương
- Luyện tập trên bàn tính
+ Cộng trừ với phép tính 3-4 chữ số 10 dòng, 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân) và 5-6 chữ số 9 dòng.
+ 3 × 2
+ 5 ÷ 2, 5 ÷ 3
- Tính tư duy
+ Tập trung vào luyện tính tư duy 3-4 chữ số 10 dòng
+ 3 × 2
+ 5 ÷ 2, 5 ÷ 3

9. Cấp độ xuất sắc A & B

*Yêu cầu khóa học
Đây là 2 cấp độ học mang tính chất duy trì và nâng cao. Học sinh sẽ được luyện tập với các dạng bài tập đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ.
*Nội dung khóa học
- Giới thiệu Khai căn bậc 2
- Luyện tập trên bàn tính
+ Cộng trừ với phép tính 3-6 chữ số 15 dòng (có dấu thập phân)
+ 3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)
+ 6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)
- Tính tư duy
+ Tập trung vào luyện tính tư duy 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân)
+ 3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)
+ 6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

Lưu ý:

- Với tất cả các cấp độ học (6 cấp độ Mầm non và 7 cấp độ đầu tiên của lứa tuổi Tiểu học) có thời gian học là 14 buổi, 1 buổi/tuần tại UCMAS SÀI GÒN.
- Riêng 3 cấp độ cuối của lứa tuổi Tiểu học (Nâng cao, Xuất sắc A, Xuất sắc B) thời gian học là 20 tuần (theo chương trình cũ) & 30 tuần (theo chương trình mới). Tùy theo nhu cầu của phụ huynh – học sinh và tình trạng cụ thể.

Register

Hotline